Klantenservicefederatie.nl  |  Lees online
Mogelijke implicaties regeling 090x-nummers
Twee weken geleden hebben we aangekondigd dat u een bericht ontvangt over de mogelijke implicaties van de wijziging regeling 090x-nummers. In deze nieuwsbrief staan ze op een rij.
Tariefmelding in 2013
Per 1 juli 2013 wijzigt de regeling voor 090x-nummers op het gebied van tariefmelding. Met ingang van die datum moet voorafgaand aan een gesprek worden vermeld welke aparte tarieven er gelden voor de informatie en voor het gesprek.
Wat betekent de wijziging van de tariefmelding voor 090x-nummers voor u?
 • Voor 1 juli 2013 moet technisch ingeregeld zijn dat voorafgaand aan het gesprek wordt vermeld welke aparte tarieven er gelden: een tarief voor het bellen en een tarief voor de informatie
 • Openbare uitingen waarin het nummer wordt vermeld of aangeprezen dienen, afhankelijk van de aard van de desbetreffende uiting, zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te worden aangepast.

In de nieuwe regeling staan voorbeelden van de meldteksten voor de tarieven:
 • Geen informatietarief: ‘voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten’;
 • Informatietarief per minuut (p/m) ≤ 15 ct: ‘dit informatienummer kost x per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten’;
 • Informatietarief p/m > 15 ct: ‘dit informatienummer kost x per minuut met een maximum van y per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten’;
 • Informatietarief per gesprek: ‘dit informatienummer kost x per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten’;
 • Informatietarief p/m ≤ 15 ct met starttarief: ‘dit informatienummer kost x per minuut, met een starttik van y, plus uw gebruikelijke belkosten’;
 • Informatietarief p/m > 15 ct met starttarief ‘dit informatienummer kost x per minuut, met een starttik van y, met een maximum van z per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten’.
Maximering tarieven in 2014
Per 13 juni 2014 treedt de wijziging op het gebied van maximumtarieven in werking. Voor het bellen naar 090x-nummers voor klantenservice van bedrijven waarmee de consument reeds een gesloten overeenkomst heeft, geldt er een maximum voor het informatietarief van € 0. De verkeerskosten mogen wel worden berekend. U kunt ook kiezen voor een informatietarief per gesprek van maximaal €1.
Wat betekent de wijziging van het maximum tarief voor 090x-nummers voor u?
Het huidige tarief voor informatie gaat naar 0 cent per minuut. Dat heeft de volgende implicaties:
 • U ontvangt geen inkomsten meer via dit telefoonnummer.
 • Technisch moet worden ingeregeld dat er geen bedrag per minuut meer wordt berekend.
 • Aanpassingen zijn nodig in alle uitingen waarin het tarief van het 090x-nummer nu vermeld staat, bijvoorbeeld algemene voorwaarden, websites, passen, briefpapier en contracten. Bovendien moeten eigen medewerkers opnieuw geïnformeerd worden over de wijziging van de kosten die aan klanten in rekening worden gebracht.
Mogelijke reacties op het maximeren van 090x-tarieven
U kunt als gebruiker van 090x-nummers op verschillende manieren reageren op de nieuwe regel:
 • de tarieven aanpassen en verder geen wijzigingen doorvoeren en de kosten voor het 090x-nummer elders omslaan
 • bezuinigen op contactcenters: door technische aanpassingen kan telefoonverkeer mogelijk efficiënter worden afgehandeld of klanten kunnen aangemoedigd worden andere kanalen dan telefonie te kiezen. Deze laatste keuze juichen wij als branchevereniging niet toe, tenzij de kwaliteit van de klantenservice ten minste gelijk blijft aan de huidige situatie.
 • overstappen naar een ander type telefoonnummer, zoals geografische nummers
 • overstappen op een vast bedrag per gesprek. In dat geval mag u maximaal € 1 in rekening brengen (exclusief verkeerskosten).
 • twee nummers gebruiken: een nummer voor gesprekken die onder de nieuwe regel vallen (gesprekken in het kader van een reeds gesloten overeenkomst) en een nummer voor gesprekken die daar niet onder vallen. Voor de laatste mag u een tarief per minuut blijven rekenen.

Deze mogelijke reacties zijn afkomstig uit het rapport van Stratix, januari 2013.
Voor platformhouders betekent de nieuwe regel voor 090x-nummers dat hun contracten aangepast moeten worden. Zij zullen dus met de gebruikers van de 090x-nummers in gesprek gaan en de overeenkomsten aanpassen.

In de Regeling zelf leest u alle wijzigingen. Daarin leest u ook dat de Minister van Economische Zaken refereert aan de input die de KSF heeft gegeven tijdens de internetconsultatie over de wijziging van de regeling.


Bronnen: rapport Stratix over 0900-tariefmaatregel en Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen.